Termeni și condiții

Compania care administrează brand-ul CESARINI și site-ul cesarini.ro, denumit în continuare CESARINI este CESARINI FOR HIM SRL, având codul unic de înregistrare 35289182 și înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J12/3641/2015.

Nu toate țesăturile expuse în mostrarele existente în showroom sau pe canalele media de promovare sunt în stoc. Clientul va fi informat dacă o țesătură este sau nu în stoc în momentul precedat plasării comenzii.

Fotografiile expuse pe site / în materialele publicitare sunt cu titlu de prezentare.

Ne rezervăm dreptul de a nu depozita produse mai mult de 6 luni, chiar dacă acestea au fost achitate integral. Ulterior acestui termen acestea vor fi expuse pentru vânzare în show-room-ul CESARINI sau în oricare reprezentanță a brandului.

Durata de livrare a unui produs pe comandă este de aproximativ 30 de zile lucrătoare, clientul fiind informat în momentul plasării comenzii de termenul exact de livrare.

În momentul efectuării comenzii se achită un avans de 50% din valoarea produsului pe comandă, urmând ca la livrarea acestuia să se achite restul de plată. O comandă plasată nu poate fi anulată mai târziu de 24 de ore. În cazul unei anulări ce depășește 24 de ore avansul nu se mai returnează.

Produsele realizate pe comandă se pot returna doar dacă acestea nu corespund cu fișa tehnică / formularul de comandă acceptat de client în prealabil.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de CESARINI FOR HIM oricărui client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare din punct de vedere metric este valoarea sumei încasate de CESARINI FOR HIM de la acest client.

Termenul de garanție este de 30 de zile / produs de la ridicarea fizică din showroom. Produsul nu poate fi returnat dacă prezintă urme de purtare, spălare sau deteriorare.

Prezentul contract este supus legii române. litigiile născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

CESARINI nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul și nu divulgă datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora. Orice utilizator are posibilitatea să șteargă din baza de date adresa de e-mail furnizată dacă trimite o solicitare la contact@cesarini.ro.

CESARINI FOR HIM își rezervă dreptul de a-și selecta clienții.

CESARINI FOR HIM certifică faptul că vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

CESARINI FOR HIM garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite. Aceste informații vor putea fi folosite de către CESARINI FOR HIM pentru a trimite utilizatorului informații privind lucrarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc., numai cu acordul prealabil al clientului.

Clientul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și na va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media) nici una dintre informările primite de la CESARINI FOR HIM.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Va rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și va oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important. De aceea, serverul nostru se află în Uniunea Europeană, iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află în Uniunea Europeană.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți persoane fizice, reprezentanți ai organizațiilor și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv, precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest.

Deopotrivă, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor, dar și pentru îndeplinirea sarcinilor pro-bono și de onoare pe care ni le-am asumat sau pe care le considerăm rezonabile.

Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul, în scris, prin mijloace informatice sau când el este făcut public în mod manifest, precum și atunci când legea ne obligă.

Ce date cu caracter personal colectăm

Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și prenumele persoanei de contact, denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi.

Nu dorim să colectăm codul numeric personal și nici alte date numerice unice atribuite de către stat, astfel încât facem asta doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat.

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot și consultate de către membrii echipei noastre doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor, precum și alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzante cinstite.

Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Transmitem invitații la evenimentele noi sau parteneri.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii și facilități.

Colectăm și date personale în scop de recrutare, doar pe baza de consimțământ.

La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie sp ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

În cazul datelor cu caracter personal în scop de recrutare, păstrăm datele cu caracter personal doar cel mult 30 de zile de la închiderea procedurii de recrutare, pentru a putea răspunde candidaților.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

Drepturile persoanelor vizate

În lipsa unor dispoziții legale care să le circumstanțieze, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Pentru exercitarea drepturilor este nevoie sp ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Newsletter gratuit

Oferim persoanelor interesate posibilitatea de a primi în căsuța de e-mail newsletterul nostru, care conține informări și link-uri către materiale publicitare, articole sau alte informări.

În acest scop, colectăm, stocăm și utilizăm adresa de e-mail pentru trimiterea de informări. Aceste date cu caracter personal sunt stocate cu grijă, pe un server din Uniunea Europeană, iar furnizorul de servicii tehnice este în Uniunea Europeană. În orice caz, abonații la newsletter se pot dezabonare oricând, fie utilizând link-ul de dezabonare automată din interiorul fiecărui e-mail, fie scriindu-ne direct.

Abonarea la newsletter are semnificația exprimării consimțământului cu privire la primirea de comunicări comerciale din partea noastră (marketing), însă exclusiv prin trimiterea la articole.

Nu înstrăinăm sub nici o formă și nici nu închiriem adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail de pe site, sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

Mail: contact@cesarini.ro

Telefon: +40 723 424 929